dimarts, 30 d’octubre del 2007

Verds?


Aquest és el nou mètode de cuidar els arbres, es diu poda integral. Es talla l'arbre i es deixa tal qual, cost de manteniment zero.
Són tants d'aquesta guisa, que hem esgotat les bateries de la càmeres fotogràfiques, i hem desistit de fotografiar-los tots.

dimecres, 24 d’octubre del 2007

dissabte, 20 d’octubre del 2007

Un jefe dels urbanos molt particular

Un jefe dels urbanos molt particular


Aquí el tenen en un acte de partit de IiE a les eleccions municipals, donant recolçament a l'Ivan i en Saura (ICV). El dilluns dia 14 de maig de 2007, en Saura va visitar el barri del Canal i el dimecres 6 de juny de 2007 demanava la dimissió d'en Saura a Barcelona.


No és gaire de fiar!!!.Fotos i comentaris enviat per un visitant del blog al correo d'Amanides Molineres, el 20/10/2007dimarts, 16 d’octubre del 2007

L’Ajuntament justifica l’augment de sou dels regidors per igualar els salaris als dels treballadors municipalsSegons Franch, "hem buscat uns sous que dins l'estructura de l'Ajuntament no desafinessin i vam creure que el millor moment per aplicar-ho era a l'inici d'aquest mandat".

La CUP vota en contra de la pujada d'entre un 35% i un 128% de les retribucions dels polítics


Classe política, vocació o negoci?
És freqüent en escoltar els diferents mitjans de comuni­cació locals de la vila, i en algunes entrevistes, que els politics entrevistats s' ofenen o corregeixen el seu interlo­cutor quan els classifica o parla de classe política, de la qual cosa es dedueix fàcil­ment que no volen sentir-se classe, no volen sentir-se marginats de la resta dels ciutadans. Volen sentir-se integrats i barrejar-se amb el poble.

A hores d'ara, a Molins de Rei ja tenim consistori i el passat dia 26 de juny es va celebrar el primer PIe de la nova etapa 2007-201l. Escandalós i vergonyós l'es­pectacle de l'assumpte del dia, que era, ni més ni menys, que aprovar de pres­sa i corrent, amb nocturnitat i alevosia, els augments de sou dels politics: un 35%, el sou de l'alcalde, i regidors amb dedicació total i alts carrecs del Ajuntament, i d'un 56% el sou de regidors a dedicació parcial, primes dels regidors al' assistència als plens i comissions infor­matives, etc.

Amb una democracia com cal, davant d'un fet d'a­questa índole, caldria espe­rar una reacció de l'oposició, pero en aquest cas, com que l'oposició es beneficia de l'augment del 56%, ha que­dat dopada i confabulada, i ja no té cap interès de propo­sar cap interpel·lació.

És raonable que les per­sones que treballen a l' Ad­ministració i tinguin dedica­ció plena, cobrin un sou digne, pero quina necessitat hi ha a Molins de Rei, una vila mediocre, de tenir una regidoria a temps complet d'Esports (pocs jugadors i perdedors), de Cultura (Fes­ta Major), de Gent Gran (quatre balls i quatre festes) i una altra de Promoció Eco­nòmica (incapaços; encara hi ha parades al Mercat Municipal que no posen preus). Al meu entendre, i s'ha vist clarament amb els canvis del famós dilluns mogut, l'ultimatum d'IiE a CIU amb el "Ho vol s o no ho vols?", "Vols una nòmi­na de 57.000 euros o no?" i l'oferiment d'una poltrona amb dedicació total, es demostra una vegada més que les nòmines són una forma més de comprar coali­cions.

No podem excusar-nos en el que recomana l' Asso­ciació de Municipis, ni amb el que fan a altres municipis proxims. Només hi ha una veritat i és que amb aquestes batzegades a l'estil més pur de decreto franquista, de pressa i a corre-cuita, poc elegant, escandalós i immo­ral, s'ha creat un negoci d'interessos particulars, de professionalítzació de la política, i de poques ganes de .servir el poble. No es podrien fer els augments, si fos necessari, de forma més progressiva?

Dins els ajuntaments, els que realment haurien de tre­ballar són realment els seus treballadors, funcionaris i tècnics. ¿Necessitem pagar 5 sous politics de 60.000 euros cadascun, per passejar-se, deixar-se veure, i moure la llengua amb els discursos de sempre?.

Estic segur que al veure el desenvolupament del pri­mer Ple municipal, per a molts molinencs, de saber aquest vergonyós augment per la jeta, i no previst als programes electorals, no haurien votat a qui van votar, i també va ser vergonyós que hagués de ser un nen, el Sr. Maymó, de la CUP, l’únic que va recriminar el negoci de la política a Molins de Rei, i també vergonyós l'ab­sència al Ple del regidor del PP, Sr. Serrano, que havia fet cavall de batalla al seu programa electoral de la reducció d'un 25% l'IBI i la reducció del sou dels càrrecs politics a Molins de Rei, amb la coletilla "pueden ser una realidad. Lo imposible es no hacerlo".


Molins de Rei no és un municipi amb grans empre­ses ni amb grans indústries,i tot el pes deIs impostos ve directament de l'IBI i de les vivendes de particulars. Afortunadament, vivim a crèdit dels nouvinguts, i encara no integrats a Molins de Rei, els que encara no s'han adonat del desfalc, els que estan massa atrafegats amb pagar la hipoteca i no poden escoltar la provincia­na Radio Molins de Rei, ni intervenir a les seves tertú­líes. Els augments del 34 i del 56% representen una altra lapa a les nostres esquenes i el pitjor de tot és que ja són eternes i per sem­pre, fins que vingui un Franco, amb les seves regu­laritzacions puntuals d'IPC anual-catala. Nomes conec un cas, el de I'alcaldessa (PSOE) de l' Ajuntament de Sant Vicenç deIs Horts, que l'any 2003 es va rebaixar un 5% el seu sou, encara que ara, el 2007, torna a augmen­tar-se'l un 50%. Los mismos perros.

Es penosa, també, la falta d'opinió i poca professiona­litat deIs mitjans de comuni­cació locals, que silencien els fets amb molta palla, amb poca essència i manca de continguts als seus arti­des: d'una banda, la radio municipal, dopada i amb una crònica submissió de 25 anys, i per l' altra, les pors de les moltes entitats de Molins de Rei a perdre la sopa boba de les suvencions munici­pals. Lamentablement, a­quest és el preu que hem de pagar pels silencis.

Daniel Closa i Bertrán

El LLaç, núm. 424, juny de 2007 pàg. 6

diumenge, 14 d’octubre del 2007

Més pintades a l'Església


Fotos i comentaris enviat per un visitant del blog al correo d'Amanides Molineres

dimecres, 10 d’octubre del 2007

Angel Guimerà

Tocat i torçat


La Granja

Tocat i bolcat

divendres, 5 d’octubre del 2007

dimarts, 2 d’octubre del 2007

Fum a MolinsJoan Saura o la hipocresia al poder
En les facultats de ciències polítiques s’hauria d’estudiar el cas de Joan Saura com un exemple altament il·lustratiu del polític que és capaç de qualsevol cosa per tal de superar el complex d’inferioritat que pateix. Tot el seu discurs és pura mentida i quan no menteix calla per por que la mentida li compliqui la vida. Sap que no hi ha un lloc noble en la història de Catalunya per als polítics com ell, però li manca humilitat per acceptar-ho. Justet -com tots els polítics insignificants- i arrogant -com tots els qui es deleixen pel poder-, Joan Saura és la cara més patètica de l’ambició; una ambició il·limitada capaç de ridiculitzar la formació política que presideix. Per això, Iniciativa per Catalunya Verds faria bé d’acabar amb la carrera de Joan Saura abans que sigui Joan Saura qui acabi amb la d’Iniciativa per Catalunya Verds. No queda altre remei quan el nyeu-nyeu no té prou dignitat per dimitir per ell mateix.Cal tenir en compte que hi ha projectes personals que poden ser un càncer per a un projecte col·lectiu, i és un càncer per a ICV que la conselleria d’Interior s’hagi convertit en una delegació de l’Audiència Nacional espanyola i els Mossos d’Esquadra en el seu braç executor. Per això, quan el reporter del portal e-noticies pregunta al conseller si li sembla normal que els Mossos demanin als fotògrafs que facin de policies, el conseller calla. Calla perquè els Mossos ja fa temps que són notícia per maltractar detinguts, per acusar de terrorisme persones innocents, per perseguir sistemàticament el jovent independentista, per irrompre amb brutalitat en manifestacions pacífiques i per reprimir la llibertat d’expressió. Sembla que estiguem parlant d’un cos dirigit per Ángel Acebes, oi? Doncs no. Estem parlant de Joan Saura, el mateix personatge que l’any 2004, en un programa de TV3, demanava que Josep-Lluís Carod-Rovira abandonés la política per sempre. Era així, per eliminació, com esperava esdevenir conseller en cap. Saura, però, no s’atura i ara insisteix a coaccionar fotoperiodistes perquè delatin les persones que el passat 22 de setembre es manifestaven lliurement i pacífica a Girona en defensa dels joves Jaume Roura i Enric Stern que nou dies abans havien cremat una foto del rei d’Espanya, un rei imposat pel franquisme que va jurar els Principios Fundamentales del Movimiento i que quan li van demanar que intercedís per evitar l’afusellament de les cinc darreres víctimes de Franco va respondre que no era cosa seva. Aquest és el símbol que defensa Joan Saura amb homes armats fins a les dents.


Canal de la Infanta

Terraplé amb av. València